آشنایی با تالابها به عنوان یکی از منابع مهم زیست محیطی

وارونگی هوا
وارونگی دما و آثار مخرب زیست محیطی آن
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
محل دفن زباله
اهمیت زیست محیطی محل دفن زباله ها
۱۳۹۸-۱۲-۱۷
محیط زیست - انجمن

تالابها به عنوان یکی از منابع آبی هستند که چندین سال برای تشکیل هر یک از آنها زمان صرف می شود.

البته انسانها نیز در تشکیل این تالابها و تغییراتی که در آنها صورت می گیرد نقش دارند. تالابها به عنوان یکی از منابع مفید و سودمند برای زندگی انسانها و محیط زیست به حساب می آیند. به قدری این منابع برای زندگی انسان سودمند هستند که دانستن این مزایا و حفظ و نگهداری آنها بسیار مهم است. در ادامه این مقاله به مزیتها و سودمندیهایی که تالابها برای زندگی انسانها دارند اشاره می کنیم.

یک) منابع تولید کننده

تالابها یکی از منابع تولید کننده یا مولد در محیط زیست هستند. زیرا این فضا برای تولید گونه های مختلف گیاهی و حیوانی کاملاً مناسب است و می تواند این گونه ها را در تنوع بالایی به وجود آورد. تالابها به قدری از نظر زیست محیطی مهم و مولد هستند که می توانیم آنها را به عنوان مساعدترین منبع ها در نگهداری و تولید گونه های متنوع در محیط زیست بدانیم.

دو) تنوع گونه های مختلف جانوری

تالابها از آنجایی که متشکل از منبع آبی هستند همین موجب شده است فضای آنها مناسب برای رشد گونه های مختلف آبزیان باشد. آبزیان مختلف می توانند در آن زندگی کنند و اکوسیستم مناسبی برای همه گونه های مختلف وجود دارد. همچنین به دلیل وجود این آبزیان ، گونه های مختلف پرندگان نیز در کنار آن وجود خواهد داشت. گونه های پرندگان نیز به نوبت خود موجب می شود اکوسیستم مناسبی برای مهاجرت یا شکل گیری گونه های جانوری دیگر همچون پستانداران مختلف در آن شکل گیرد.

همچنین این منابع آبی و زیستی مختلف موجب تشکیل فضاهای مناسب برای رشد گیاهان مختلف می شود. گیاهان نیز به خود می توانند گونه های سایر گیاهان و حیوانات را در آن منابع بهبود بخشند. پیچیدگی این ارتباط جانوری و گیاهی ، یکی از جذابیتهای تالابها و همچنین اهمیت آنهاست.

سه) ذخیره سازی منابع آبی

تالابها به دلیل حفظ اجزای مختلف محیطی می توانند منابع آبی را به خوبی در خود نگهداری کنند. همچنین آنها منابع آب زیر زمینی را تقویت می کنند و مواد مختلف موجود در آب را تصفیه می کنند. بنابراین به خوبی می بینیم که وجود تالابها را برای حفظ محیط زیست و به ویژه منابع آبی که ایران سالهای اخیر با آن دست و پنجه نرم می کند چقدر می تواند مفید باشد. تالابها علاوه بر اینکه کمیت آب را حفظ می کنند و موجب نگهداری آبهای زیر زمینی در کنار منابع سطحی آب می شوند بلکه کیفیت آب را نیز با توجه به غنی نگه داشتن فضا تقویت می کنند.

چهار) حفظ منابع

تالابها می توانند خطرات سیل را کاهش داده و از بروز طوفانهای خطرناک و تخریب گر جلوگیری کنند. همچنین خطوط ساحلی را به خوبی می توانند حفظ و نگهداری کنند.

پنج) تأمین چوب

تالابها با منابع گیاهی متعددی که در آنها رشد می کنند زمینه تولید چوب با بهترین کیفیت را نیز فراهم می کنند که می تواند در صنایع مختلف مورد استفاده قرار بگیرد.

شش) امکانات تفریحی و گردشگری

بر هیچ کسی پوشیده نیست که تالابها در سراسر دنیا از دیدنی ترین جذابیتهای طبیعی هستند. بسیاری از افراد در سراسر دنیا به دیدن تالابها و لذت بردن از منابع طبیعی آن به این محل ها سر می زنند. بنابراین علاوه بر همه سودمندی هایی که برای تالابها در بالا ذکر شد می توانیم توسعه صنعت گردشگری و جذب گردشگر در این فضاها را از جمله دیگر مزایای آن بدانیم. خوشبختانه در ایران نیز تالابهای مختلف وجود دارد که زیباترین و طبیعی ترین مکان ها را برای رشد گیاهان و و جانوران و همچنین لذت بردن از این فضاها فراهم کرده است.

اما از آنجایی که در ایران چندان به منابع طبیعی توجه نمی شود و تا زمانی که بحرانی پیش نیاید نمی توانیم امیدوار باشیم که برنامه ریزیهای درستی در این زمینه وجود داشته باشد بنابراین توصیه می شود حتماً به این اکوسیستم های غنی توجه شود و از ظرفیتهای مختلف آن که در بالا اشاره شد بهره برداری شود.