افزایش تغییرات زیست محیطی و مهاجرت های اکولوژیک

آلودگی محیط زیست
انتشار فلزات مضر در دریاها و خطرات سلامتی
۱۳۹۹-۰۹-۱۴
معضلات زیست محیطی ناشی از جا به جایی جمعیت
۱۳۹۹-۱۱-۲۲
محیط زیست

محیط زیست

پدیده مهاجرت یک پدیده اجتماعی است که دلایل مختلفی می تواند داشته باشد.

به مهاجرت هایی که مردم به دلیل تغییرات آب و هوایی و زیست محیطی انجام می دهند مهاجرت های اکولوژیک گفته می شود. در شرایطی که تغییرات زیست محیطی به حدی باشد که زندگی کردن برای ساکنان یک منطقه دشوار شود ، کم کم مردم از آن موقعیت جغرافیایی به مناطق مناسب تر مهاجرت می کنند.

این تغییر و جابه جایی تا حد زیادی می تواند بر سطح زندگی و وضعیت اقتصادی مردم اثر منفی داشته باشد. بنابراین ، آثار مشکلات زیست محیطی تنها به از بین رفتن منابع طبیعی خلاصه نمی شود ؛ بلکه از جنبه های مختلف بر زندگی مردم و تاثیر گذار است.

به عنوان مثال ، خشک سالی های اخیر و افزایش وسعت بیابان ها موجب شده است بسیاری از مردمی که در جوار بیابان ها یا مناطق خشک زندگی می کردند آن محل ها را ترک کرده و به سایر موقعیت های جغرافیایی که بله لحاظ زیست محیطی شرایط مناسب تر یا مطلوبی دارد مهاجرت کنند.

از طرفی از بین رفتن منابع آبی ، بسیاری از کشاورزان را با کمبود آب برای زراعت و باغذاری و دامداری مواجه کرده و آنها را رهسپار شهرها به ویژه شهرهای بزرگ کرد که به نوبه خود منجر به انفجار جمعیت در کلان شهرها و تراکم و آلودگی هوا و سایر مشکلات اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی در این شهرها شده است. بنابراین ، یک آسیب زیست محیطی منجر به آسیب دیگری می شود که حتی می تواند عواقب بسیار خطرناک تر و بدتر از آن را داشته باشد.

البته این تنها در داخل یک کشور اتفاق نمی افتد بلکه در بسیاری از شرایط ، این مهاجرت ها ممکن است بین دو کشور یا حتی مهاجرت های قاره ای نیز روی دهد. بنابراین ، آسیب های زیست محیطی در یک منطقه محدود به همان محل جغرافیایی نمی شود و تمامی مناطق دنیا را به نوعی درگیر خود خواهد کرد. به جز عوامل زیست محیطی ، زمانی که یک محل جغرافیایی با مشکلات زیست محیطی مواجه می شود مردم سطح زندگی خود را با افرادی که در سایر موقعیت های جغرافیایی زندگی می کنند مقایسه کرده و انگیزه مهاجرت در آنها بیشتر می شود.

با وجود این شرایط پیشنهاد می شود برای جلوگیری از مهاجرت های اکولوژیکی موارد و نکات ذکر شده در ادامه این مقاله مورد توجه قرار بگیرد.

یک) پیش بینی آسیبها

قبل از اینکه پیامدهای این تغییرات موجب آسیب به زندگی مردم شود بهتر است این پیامدها توسط افراد متخصص پیش بینی شده و راهکارهای لازم برای آن اندیشیده شود.

دو) همسان سازی امکانات

یکی از موضوعاتی که علت بسیاری از مهاجرت هاست نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و امکاناتی است که در یک منطقه تقریباً صفر و در یک منطقه تقریباً مناسب یا عالی است. مقایسه این دو شرایط و افرادی که در مناطق کمتر برخوردار زندگی می کنند آنها را به این نتیجه می رساند که مورد ظلم یا محرومیت قرار گرفته اند و انگیزه های مهاجرت در آنها افزایش پیدا می کند. بهتر است امکاناتی که در شهرهای بزرگ یا با مناطق آب و هوایی مناسب وجود دارد به تمامی مناطق گسترش پیدا کند.

متأسفانه عدم همسان سازی امکانات در کشور ایران وجود دارد و امکانات مورد نیاز زندگی مردم اغلب در مناطقی که به لحاظ آب و هوایی نیز در شرایط مطلوب تری به سر می برند متمرکز شده است. به همین دلیل است که چند سالی است روند مهاجرت به شهرهای بزرگ مانند تهران افزایش پیدا کرده و نه تنها مناطق روستایی را حتی در برخی موارد خالی از سکنه شده است بلکه شهرهای کوچک تر نیز این روند مهاجرت اکولوژیکی را دارند و تمامی این جمعیت مهاجرت کرده در شهرهای بزرگ یا مناطق اقلیمی مناسب تر اسکان پیدا می کنند که محیط زیست آن مناطق را نیز با خطر مواجه می کنند.