تدوین استانداردهای ملی یا بین المللی برای حفظ محیط زیست

محیط زیست روستایی
۸ مسئله بسیار مهم در رابطه با محیط زیست روستایی
۱۳۹۸-۰۵-۲۰
آلاینده های شیمیایی و تخریب محیط زیست
۱۳۹۸-۰۷-۱۳
استاندارد بین المللی محیط زیست

همیشه کلمه استاندارد را در موارد مختلف شنیده ایم. منظور از این استانداردها چیست و از طرف چه افراد یا سازمانهایی تعیین می شود ؟

 استاندارد را به معنای قانون ، نظم و معیار تعریف می کنند. این معیارها از طرف سازمانهای مختلف ملی یا بین المللی تعیین می شود و می تواند کیفیت یک محصول یا پدیده ای را مشخص کند. داشتن مدرکی که نشان دهنده استانداردهای لازم در یک محصول یا خدمات یا هر چیز دیگری باشد نشان دهنده آن است که شما می توانید به آن اعتماد کنید. معمولاً سازمان های استاندارد محلی یا ملی نیز عضو موسسه های استاندارد بین المللی می شوند تا بتوانند فعالیت کرده یا مجوزهای معتبری اعطاء کنند. این موضوع در حوزه بازاریابی سبز نیز پررنگ می باشد.

می توان سطوح مختلف یک استاندارد را به شرح زیر دانست:

یک) استاندارد در سطح کارخانه

استانداردهایی که در سطح کارخانه ها هستند معمولاً استانداردهای مربوط به کیفیت محصول می باشند. این استانداردها را متخصصین در کنترل کیفی و استاندارد محصول که در همان کارخانه در حال فعالیت هستند مشخص می کنند.

دو) استانداردهای سطح شرکتی

این استاندارد وسیع تر از استانداردهای کارخانه ای است. در این نوع از استانداردها ، شرکتهایی که مسئول تعیین استانداردها هستند ، به معیارهای به کار رفته و استانداردهای استفاده شده توسط کارخانه ها نظارت دارند و این شرکتها نیز معیارهای خود را از استانداردهای بین المللی یا ملی آن کشور دریافت می کنند.

سه) استاندارد ملی

استانداردهای ملی توسط موسسه های استاندارد همان کشور با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی و اجتماعی یا زیست محیطی کشور در چه حد است تعیین می شود. این استانداردها وضعیت زیست محیطی کشور از جمله منابع آبی ، طبیعی ، پوشش گیاهی و وضعیت اقتصادی و علمی ، اجتماعی و صنعتی کشور استانداردهایی را تعیین می کنند و تمامی بخشهای مختلف از جمله استانداردهای سطح کارخانه ای و شرکتی را ملزم به رعایت کردن این استانداردها و نظارت بر این معیارها می کنند.

چهار) استانداردهای منطقه ای

گاهی چندین کشور که در یک منطقه جغرافیایی قرار دارند با توجه اینکه غالباً از نظر جغرافیایی و وضعیت منابع محیطی و طبیعی شبیه به یکدیگر هستند ، کشورها عضو یک پیمان منطقه ای می شوند و همگی متعهد به حفظ این استانداردهای محیطی و زیستی می شوند.

پنج) استانداردهای سطح بین المللی

سازمانهای بین المللی استاندارد به نام ایزو شناخته می شود. این استانداردها معمولاً استانداردهایی هستند که از طرف سازمانهای بین المللی برای حفظ محیط زیست و محصولات مناسب و سالم از نظر محیطی تعیین می شوند. از آنجایی که معیارهای تعیین شده از طرف سازمان استاندارد ایزو به قوانین تبدیل می شود ، بنابراین  جزء سازمانهای معتبر در سطح جهان است.

ایزو ۱۴۰۰۰  و ارتباط آن با حفظ محیط زیست

در میان سازمانهای استاندارد مختلف ، ایزو ۱۴۰۰۰ در ارتباط با مدیریت کردن زیست محیطی است و به شرکتها و موسسات کمک می کند تا بتوانند صدمه هایی که به محیط مانند صدمه به منابع آبی ، زمین و هوا وارد می شود را به حداقل برسانند. سازمانهایی که زیر پوشش این استاندارد هستند سیاست گذاری های استاندارد آنها باید به گونه ای باشند که از صدمات وارد شده به طبیعت جلوگیری کنند و یا نسبت به این صدمات حساس تر باشند. طرحهایی که اجرا می شود باید تمامی استانداردهای لازم برای بهبود و حفظ حیات کره زمین را رعایت کنند و از ابزارهایی استفاده کنندکه آنها را در رسیدن به این هدف کمک کند. این سازمان تلاش می کند از تخریب محیط جلوگیری کرده و استانداردهای آن متناسب با موقعیتهای جغرافیایی متفاوت در اقصی نقاط جهان باشد. ایزو ۹۰۰۰ نیز از نظر کیفی به ۱۴۰۰۰ هزار شبیه است.

تعیین استانداردهایی که برای حفظ محیط زیست تلاش می کنند نشان می دهد که مراقبت از منابع طبیعی و استفاده بهینه از آنها تا چه حد اهمیت دارد.

انجمن حمایت از محیط زیست