تعریف محیط زیست چیست

سلام دنیا!
۱۳۹۶-۱۲-۱۷
بعضی روشهای بازاریابی سبز
۱۳۹۶-۱۲-۱۷

محیط زیست environment  چیست؟ به همه ی محیط هایی که در آنها زندگی جریان داشته باشد “محیط زیست ” می گویند از جمله : استخر آب ، شهر ، اقیانوس ، کویر و حتی یک سازمان و شرکت. بمنظور حفظ محیط زیست ، ارتباط متقابل موجودات زنده با یکدیگر و با همچنین با اشیا ، امری لازم و ضروری به نظر می رسد. عوامل زنده در یک اکوسیستم عبارتند از: تولید کننده (گیاهان سبز) ، مصرف کننده (جانوران) ، تجزیه کننده ها (باکتری ها و قارچ ها ) . مهم ترین رابطه جانداران با یکدیگر، ارتباط غذایی است که به صورت زنجیره غذایی و شبکه غذایی جریان دارد و در نهایت همه جانداران کره زمین یک شبکه غذایی بزرگ به نام شبکه حیات را تشکیل می دهند.

عوامل غیر زنده عبارتند از:

عوامل غیر زنده عبارتند از ؛ دما ، نور ، آب ، گازها ، مواد شیمیایی ، گرما ، (که بیشتر از اشعه ی مادون قرمز حاصل از نور خورشید به دست می آید). برنامه های مربوط به محیط زیست باید آن چنان در نظر گرفته شوند که بقای همه موجودات در یک سیستم تضمین شود. روابط بین انسان و طبیعت یک بحث قدیمی است که تا مدتها تصور می شد که طبیعت با نیروی تصفیه کننده و تنظیم کننده ، تعرضات انسان را هضم خواهد نمود.

افزایش جمعیت ، تجارتهای پر سود حیوانات کمیاب و برخی پرندگان ، جنگل زدایی و بهره برداری از جنگل ها و مصرف بیش از حد انرژی با سرعت زیادی موجب برهم زدن نظم موزون و شگفت انگیز مکانیزم جهان شده است. از طرفی بالایای طبیعی (سیل ، آتش فشان ، زلزله ، و…) و یا تغییرات جوی موجب دگرگونی عظیمی در میراث جانداران زمین شده اند. ساخت ویلا در مناطق غیر شهری موجب نه تنها تغییرات زیست محیطی در مناطق مختلف شده است، تغییر زیستگاه های جانوران محلی را نیز در پی داشته است.

انجمن شرکت های حامی محیط زیست ایران ، بدنبال ایجاد فرهنگ سبز اندیشی در سازمانها به منظور صیانت از محیط زیست کشور عزیزمان ایران می باشد.