تفتان پارت ایرانیان

گالری لاوین دکور
موسسه هوش نیک
نام شرکت: تفتان پارت ایرانیان
محصولات یا خدمات شرکت: قطعات یدکی خودرو
مدیرعامل: سید علی سعیدیان
سمت و نام تکمیل کننده فرم:
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود): taftanparts.com
تعداد پرسنل شرکت: ۱۳ تا ۵۰ نفر