نوآوران صنعت آترین

آرسین هامرز
اهمیت حیات وحش برای محیط زیست
نام شرکت: نوآوران صنعت آترین
محصولات یا خدمات شرکت: سیستم های گرمایشی قرنیزی، شیشه ای و دکوراتیو
مدیرعامل: دکتر محسن رضوی زاده
سمت و نام تکمیل کننده فرم: کارشناس واحد تحقیق و توسعه
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود): atrin.co
تعداد پرسنل شرکت: ۱۳ تا ۵۰ نفر